Aktualności
Trwa budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17MW(5MW+12MW) w Białej Podlaskiej
2019-04-08

Wdrażanie proekologicznych rozwiązań to jeden z priorytetów w Białej Podlaskiej - podkreślił prezydent Michał Litwiniuk, wizytuąc teren inwestycji. Trwa budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW.

Zapewni to dodatkową zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w sposób ekologiczny i wysokosprawny, dzięki czemu będzie możliwe osiągnięcie poniższych wskaźników rezultatu:

  1. Szacowany roczny spadek rozliczenia emisji gazów cieplarnianych – 47 258 Mg CO 2;
  2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) – 106 370 MWh t /rok

Uruchomienie ciepłowni spowoduje obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza: dwutlenku siarki (SO2) o 65%, tlenków azotu (NOx) o 28% oraz pyłów o 47%.

Ciepłownia opalana biomasą jest budowana z zastosowaniem kotłów wodnych o parametrach pracy zgodnych z istniejącymi kotłami węglowymi, co pozwoli na wyprowadzenie wyprodukowanego ciepła bezpośrednio do sieci ciepłowniczej, ograniczając w ten sposób ilość ciepła produkowanego z miału węglowego o 60%.

Ciepłownia o mocy 17 MW, będzie wyposażona w dwa kotły z rusztem ruchomym - kocioł 5MW
i kocioł 12MW. Planowany koszt projektu brutto (w tym podatek VAT) to 30.535.250 zł, z tego dofinansowanie z UE wyniesie 10.556.400 zł, 11.000.000 zł stanowić będzie pożyczka w ramach Programów międzydziedzinowych NFOŚiGW 5.8.2. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 2), natomiast pozostała kwota zostanie przekazana ze środków własnych PEC.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na IV kwartał 2019 roku.

Ciepłownia opalana biomasą o mocy 17MW budowana jest w oparciu o najnowsze technologie oraz rozwiązania techniczne i spełni restrykcyjne normy dyrektywy MCP (Medium Combustion Plant) w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania oraz spełni wymóg efektywnego systemu ciepłowniczego.

Pozostałe artykuły

Flagi narodowe dla mieszkańców Białej Podlaskiej
2019-04-25

W Urzędzie Miasta Biała Podlaska od dziś do wtorku włącznie bialczanie mogą odebrać flagę w głównej sali UM w Biurze Obsługi Klienta.

Komunikat Państwowej Komendy Miejskiej w Białej Podlaskiej
2019-04-25

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej zwraca uwagę na konieczność monitorowania stanu technicznego instalacji i urządzeń, w szczególności instalacji elektrycznych, gazowych, kominowych i urządzeń grzewczych, będących główną przyczyną zagrożenia pożarem.

Ponad 7 tysięcy zł dla stowarzyszenia Wspólny Świat po meczu charytatywnym
2019-04-25

W charytatywnym meczu na rzecz stowarzyszenia Wspólny Świat zagrały drużyny Miasto Biała Podlaska i PZPN. Jego organizatorem był Zakład Karny w Białej Podlaskiej. To jedna z wielu imprez organizowanych w celu wsparcia osób z autyzmem. Stowarzyszenie buduje ośrodek dla swoich podopiecznych.

Zaproszenie na uroczystości miejskie 3 i 12 maja
2019-04-23

Prezydent Michał Litwiniuk zaprasza  na miejskie uroczystości związane ze Świętem Narodowym Trzeciego Maja i Świętem 34. Pułku Piechoty.

Szafki w bialskich szkołach dla najmłodszych uczniów
2019-04-23

Od 1 września br. wszyscy uczniowie klas 1-3 bialskich szkół będą przechowywać podręczniki i pomoce szkolne w specjalnie do tego przeznaczonych szafkach. Prezydent Michał Litwiniuk zwrócił uwagę na konieczność wdrażania działań prozdrowotnych – wiemy, jak poważnym problemem jest przeciążenie dziecięcych kręgosłupów. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.