Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Oficjalnego serwisu Miasta Biała Podlaska

Urząd Miasta Biała Podlaska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalnego portalu Miasta Biała Podlaska.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Piłsudskiego 3

Podjazd dla wózków inwalidzkich od strony ul. Piłsudskiego. Wewnątrz budynku dostępna winda. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na trzecim piętrze.

Urząd Stanu Cywilnego ul. Janowska 27

Podjazd dla wózków inwalidzkich od strony ul. Sadowej.

Straż Miejska, Aleja Tysiąclecia 22

Podjazd dla wózków inwalidzkich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

  1. Tłumacz języka migowego dostępny w budynku ul. Piłsudskiego 3, parter, przy stanowisku informacji.
  2. Strona internetowa umożliwia standardową nawigację po elementach aktywnych za pomocą klawiatury, klawiszem TAB do przodu, SHIFT + TAB wstecz.
  3. Strona internetowa umożliwia powiększenie czcionki oraz kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Stale pracujemy nad poprawą dostępności i jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi w tym zakresie.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Urząd Miasta Biała Podlaska

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OSTRZEŻENIA
dla mieszkańców