Aktualności
Remonty cząstkowe w sezonie 2021
2021-02-24

Umowę na wykonanie remontów cząstkowych ulic o nawierzchni bitumicznej prezydent Michał Litwiniuk podpisał z prezesem Przedsiębiorstwa Robót Drogowych panem Leszkiem Horegladem 28 stycznia br. Remonty prowadzi także miejska spółka ZGL. Łącznie zabezpieczono na nie ponad 2 400 000 zł. Prace trwają gdy tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne.

Sroga zima – opady i niskie temperatury wpłynęła na dużą liczbę ubytków. Ich naprawę rozpoczęliśmy na początku lutego br.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, zgodnie z umową, wykonuje remonty cząstkowe w technologii „na gorąco” mieszanką mineralno-asfaltową wyprodukowaną w wytwórni mas bitumicznych, w zakres którego wchodzą następujące prace:

1. remont o powierzchni do 1m2 - bez ramowania:

 • usunięcie uszkodzonych fragmentów brzegów wyboju lub ubytku,
 • dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca,
 • usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno- suchego,
 • posmarowanie dna i krawędzi wyboju lub ubytku rozgrzanym asfaltem,
 • ręczne rozłożenie masy bitumicznej w przygotowanych do naprawy miejscach  w ilości 100 kg /m2, grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm,
 • wyprofilowanie i zagęszczenie wbudowanej masy bitumicznej,
 • uszczelnienie połączenia wyremontowanego wyboju lub ubytku z istniejącą nawierzchnią,  rozgrzanym asfaltem,
 • uprzątnięcie remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości;

2. remont o powierzchni do 5m2 - z ramowaniem:

 • sfrezowanie lub wykucie uszkodzonych fragmentów nawierzchni w miejscach do naprawy, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach,
 • dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca,
 • usunięcie wody, doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno-suchego, - posmarowanie dna i krawędzi wyboju lub ubytku rozgrzanym asfaltem z zastrzeżeniem - na dk 2 (obwodnica miasta)  i w ciągu drogi wojewódzkiej (ulice: Janowska, Zamkowa, Łomaska, Witoroska i Lubelska), skropienie dna oraz krawędzi sfrezowanej powierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,
 • ręczne rozłożenie masy bitumicznej w przygotowanych do naprawy miejscach w ilości 100 kg /m2, grubości warstwy po zagęszczeniu minimum 4 cm,
 • wyprofilowanie i zagęszczenie walcem wbudowanej masy bitumicznej,
 • uszczelnienie połączenia wyremontowanego miejsca z istniejącą nawierzchnią rozgrzanym asfaltem, z zastrzeżeniem - na dk 2 (obwodnica miasta)  i w ciągu drogi wojewódzkiej (ulice: Janowska, Zamkowa,  Łomaska, Witoroska i Lubelska), uszczelnienie połączenia wykonać samoprzylepną taśmą dylatacyjną kauczukowo- asfaltową do uszczelniania spoin,
 • uprzątnięcie remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości;

3. remont o powierzchni od 5m2 do 50m2 - z ramowaniem:

 • sfrezowanie uszkodzonych fragmentów nawierzchni w miejscach do naprawy, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach,
 • dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca,
 • usunięcie wody, doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno- suchego, - posmarowanie dna i krawędzi wyboju lub ubytku rozgrzanym asfaltem z zastrzeżeniem - na dk 2 (obwodnica miasta)  i w ciągu drogi wojewódzkiej (ulice: Janowska, Zamkowa, Łomaska,  Witoroska i Lubelska), skropienie dna oraz krawędzi sfrezowanej powierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,
 • ręczne lub mechaniczne (układarką do masy bitumicznej)  rozłożenie masy bitumicznej w przygotowanych do naprawy miejscach w ilości 100 kg/m2,  grubość warstwy po zagęszczeniu minimum  4cm. Jeżeli wybój, ubytek lub zaniżenie w przygotowanych do naprawy miejscach jest o głębokości większej od 4 cm, należy wstępnie rozłożyć warstwę wyrównawczą z masy bitumicznej w ilości 25 kg/m2 na każdy centymetr grubości warstwy, 
 • wyprofilowanie i zagęszczenie walcem wbudowanej masy bitumicznej,
 • uszczelnienie połączenia wyremontowanego miejsca z istniejącą nawierzchnią rozgrzanym asfaltem, z zastrzeżeniem - na dk2 i w ciągu drogi wojewódzkiej, uszczelnienie połączenia wykonać samoprzylepną taśmą dylatacyjną kauczukowo – asfaltową do uszczelniania spoin, uprzątnięcie remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości;

4. remonty o powierzchni powyżej 50 m2 - z ramowaniem:

 • sfrezowanie uszkodzonych fragmentów nawierzchni w miejscach do naprawy, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach,
 • dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca,
 • usunięcie wody, doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno- suchego,
 • skropienie dna oraz krawędzi  sfrezowanej powierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,
 • mechaniczne rozłożenie masy bitumicznej (układarką do masy bitumicznej) w przygotowanych do naprawy  miejscach w ilości 100 kg/m2, grubość warstwy po zagęszczeniu minimum 4 cm. Jeżeli wybój, ubytek lub zaniżenie w przygotowanych do naprawy miejscach jest o głębokości większej od 4 cm, należy wstępnie rozłożyć warstwę wyrównawczą z masy bitumicznej w ilości 25 kg/m2 na każdy centymetr grubości warstwy, - zagęszczenie walcem wbudowanej masy bitumicznej,
 • uszczelnienie połączenia (dylatacji) wyremontowanego miejsca z nawierzchnią istniejącą wykonać samoprzylepną taśmą kauczukowo - asfaltową do uszczelniania spoin, 
 • uprzątnięcie remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości.

W okresie zimowym przy niskich temperaturach remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej wykonywane w technologii „na zimno” z zastosowaniem gotowych mieszanek mineralno-asfaltowych, w zakres których wchodzą następujące prace:

usunięcie uszkodzonych fragmentów brzegów wyboju lub ubytku,

 • dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca,
 • usunięcie wody, doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno-suchego,
 • ręczne rozłożenie mieszanki mineralno - bitumicznej w przygotowanych do naprawy  miejscach  w ilości 25 kg/m2 na każdy centymetr grubości warstwy,
 • wyprofilowanie i zagęszczenie wbudowanej masy bitumicznej,
 • uprzątnięcie remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości.

Do naprawy (przez uszczelnienie)  pojedynczych podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznej należy zastosować gorącą zalewę asfaltową z asfaltu     modyfikowanego polimerami.

Pozostałe artykuły

Kuchnie Radziwiłłów - nowe odkrycia na terenie założenia
2021-04-13

Od dwóch tygodni trwają prace badawcze (archeologiczne badania wykopaliskowe) prowadzone na terenie zespołu zamkowego w Białej Podlaskiej, w miejscu zajmowanym dawniej przez budynek...

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - w kwietniu dokonaj samospisu
2021-04-12

W związku z rozpoczęciem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 i jego wydłużeniem do 30 września br. uprzejmie informujemy, że podstawową metodą realizacji obowiązku spisowego jest samospis poprzez aplikację: kliknij tutaj

Zmiany w działalności żłobków i przedszkoli
2021-04-09

W związku z przedłużeniem przez rząd czasu zamknięcia żłobków i przedszkoli do 18.04.2021 r. prezydent Michał Litwiniuk podjął decyzję o dalszym, całkowitym umorzeniu opłaty za pobyt dzieci w związku z kolejnymi obostrzeniami.

50 tys. maseczek dla bialczan od firmy Bialcon
2021-04-07

Spółka BIALCON, reprezentowana przez pana Jakuba Chwesiuka, przekazała na ręce dyrekcji bialskiego MOPS-u (pani Ewy Borkowskiej i pana Kamila Węglińskiego) darowiznę w postaci 50 tys. maseczek wielorazowych.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.