Aktualności
Informacja Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie akcji strajkowej w szkołach
2019-04-08

Szanowni Państwo,

rozmowy nauczycielskich związków zawodowych z rządem nie zakończyły się porozumieniem, w związku z tym szkoły przystąpiły do strajku. Na bieżąco otrzymujemy informacje, ilu nauczycieli w szkołach bialskich strajkuje. Na podstawie referendum przeprowadzonego w szkołach w Białej Podlaskiej wiemy, że zadeklarowały to wszystkie bialskie placówki, a ponadto przedszkola samorządowe: nr 3, nr 7, nr 11, nr 15, nr 16 i nr 17.

Jednostki samorządu terytorialnego nie są stroną w sporze na linii nauczyciele-rząd. Jako prezydent mogę podjąć tylko te działania, które są w kompetencji organu prowadzącego. Mam jednak świadomość, że konieczne jest podjęcie wszelkich działań dla dobra uczniów. Dobro najmłodszych jest dla mnie bardzo ważne – jestem nie tylko prezydentem. Jestem także tatą.

Nie można przewidzieć przebiegu i długości akcji strajkowej, dlatego o bieżącej sytuacji i kolejnych krokach będziemy z dyrektorami szkół informować Państwa poprzez stronę internetową Urzędu Miasta, portale społecznościowe, tablice ogłoszeń w szkołach, także za pośrednictwem mediów. Proszę o śledzenie tych informacji.

Organizacja egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminów ósmoklasistów należy do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Podczas spotkania z dyrektorami placówek oświatowych podkreśliłem jednak, że musimy dołożyćwszelkich starań, by przebiegły bez zakłóceń. W trakcie narady położono nacisk na opiekę nad uczniami. Zobowiązałem dyrektorów do przekazywania na bieżąco informacji o sytuacji strajkowej do Urzędu Miasta. Ustalono, że ci pedagodzy, którzy nie wezmą udziału wstrajku, zapewnią opiekę uczniom – w formie lekcji lub innych zajęć na terenie szkoły. W szkołach i przedszkolach w miarę potrzeb mają być organizowane wydarzenia, inicjatywy, przedsięwzięcia ogólnoszkolne, na których uczniowie będą pod opieką. Nauczycieli niepodejmujących strajku mają wspierać pracownicy obsługi. Dyrektorzy przy koordynacji organu prowadzącego będą wymieniać się informacjami i w miarę możliwości kierować nauczycieli nieuczestniczących w strajku do szkół i placówek, w których pojawią się trudności z zapewnieniem opieki. Ta sama zasada ma dotyczyć składu zespołów nadzorujących egzaminy i sprawdziany.

Należy zaznaczyć, że organy prowadzące i dyrektorzy nie otrzymują w tym względzie żadnego wsparcia ze strony Ministerstwa Edukacji narodowej. Działamy też w porozumieniu z dyrektorami instytucji kulturalnych naszego miasta: biblioteki, muzeum i Bialskiego Centrum Kultury. Na sygnał dyrektorów szkół one także włączą się w organizację zajęć dla uczniów. W sytuacjach trudnych najważniejsza jest współpraca, życzliwośći wyrozumiałość. Wierzę, że mając takie podejście, sprostamy wyzwaniom najbliższych dni.

/-/ Michał Litwiniuk

Prezydent Miasta Biała Podlaska

Pozostałe artykuły

Flagi narodowe dla mieszkańców Białej Podlaskiej
2019-04-25

W Urzędzie Miasta Biała Podlaska od dziś do wtorku włącznie bialczanie mogą odebrać flagę w głównej sali UM w Biurze Obsługi Klienta.

Komunikat Państwowej Komendy Miejskiej w Białej Podlaskiej
2019-04-25

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej zwraca uwagę na konieczność monitorowania stanu technicznego instalacji i urządzeń, w szczególności instalacji elektrycznych, gazowych, kominowych i urządzeń grzewczych, będących główną przyczyną zagrożenia pożarem.

Ponad 7 tysięcy zł dla stowarzyszenia Wspólny Świat po meczu charytatywnym
2019-04-25

W charytatywnym meczu na rzecz stowarzyszenia Wspólny Świat zagrały drużyny Miasto Biała Podlaska i PZPN. Jego organizatorem był Zakład Karny w Białej Podlaskiej. To jedna z wielu imprez organizowanych w celu wsparcia osób z autyzmem. Stowarzyszenie buduje ośrodek dla swoich podopiecznych.

Zaproszenie na uroczystości miejskie 3 i 12 maja
2019-04-23

Prezydent Michał Litwiniuk zaprasza  na miejskie uroczystości związane ze Świętem Narodowym Trzeciego Maja i Świętem 34. Pułku Piechoty.

Szafki w bialskich szkołach dla najmłodszych uczniów
2019-04-23

Od 1 września br. wszyscy uczniowie klas 1-3 bialskich szkół będą przechowywać podręczniki i pomoce szkolne w specjalnie do tego przeznaczonych szafkach. Prezydent Michał Litwiniuk zwrócił uwagę na konieczność wdrażania działań prozdrowotnych – wiemy, jak poważnym problemem jest przeciążenie dziecięcych kręgosłupów. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.