Aktualności
Umowa na remont ulicy Sitnickiej podpisana
2021-06-14
W dniu 11 czerwca br. prezydent miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk podpisał z prezesem Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego „Tre-DROM” Sp. z o.o. Wiesławem Harasimiukiem umowę na remont ulicy Sitnickiej od skrzyżowania z ul. Glinki do skrzyżowania z drogą krajową nr 2.
 
Inwestycja obejmuje:
1) roboty pomiarowe (opracowanie profilu podłużnego, wytyczenie w terenie, pomiary dodatkowe),
2) opracowanie i prowadzenie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót sporządzonym we własnym zakresie,
3) roboty rozbiórkowe chodników z płyt betonowych 50x50x7cm wraz z podbudową,
4) rozbiórka krawężników betonowych w miejscach zaniżonych (częściowo do ponownego wykorzystania) oraz wymiana krawężników uszkodzonych,
5) frezowanie nawierzchni bitumicznej,
6) ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej,
7) odtworzenie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50x50x7 cm wzdłuż wymienionego krawężnika,
8) wymiana podbudowy na skrzyżowaniu z ul. Poprzeczną,
9) oczyszczenie nawierzchni bitumicznej,
10) skropienie między warstwowe emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych,
11) regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych, kratek ściekowych oraz włazów kanałowych,
12) wykonanie warstwy wyrównawczo – profilującej istniejącej nawierzchni bitumicznej,
13) wykonanie warstwy wiążącej na skrzyżowaniu z ul. Poprzeczną,
14) wykonanie warstwy ścieralnej,
15) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
 
Termin realizacji: wrzesień 2021
 
Wartość inwestycji: 518 165,91 złotych brutto.
Pozostałe artykuły

Fachowcy z Brzeskiej! - edycja 2
2022-01-17

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki  i S. Wigury w Białej Podlaskiej, przy dużym zaangażowaniu Gminy Miejskiej Biała Podlaska od września ub.r. realizuje projekt p.n. „Fachowcy z Brzeskiej! - edycja 2”, w którym objęci wsparciem są zarówno uczniowie szkoły, jak i pracujący tam nauczyciele.

Postępowanie o przyznanie dodatku osłonowego
2022-01-05

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Biała Podlaska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie prowadził postępowanie w imieniu Gminy Miejskiej Biała Podlaska miasta na prawach powiatu.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
2021-12-31

Miasto Biała Podlaska otrzymało 24 000 zł w formie dotacji na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-25. Jednocześnie do otrzymanej dotacji organ prowadzący placówki przedszkolne zapewnił wkład własny w wysokości 6 000 zł. Wsparcie w ramach Priorytetu 3 ww. programu zostało udzielone 7 przedszkolom oraz 2 oddziałom przedszkolnym funkcjonującym przy szkołach podstawowych.

Jubileusz 50-lecia małżeństwa
2021-12-30

Małżonkowie – mieszkańcy miasta i gminy Biała Podlaska – obchodzący w 2022 r. jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego (zawierali związek małżeński w 1972 r.), zainteresowani otrzymaniem od Prezydenta RP Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, proszeni są o zgłaszanie się do bialskiego USC (ul. Janowska 27, I piętro, tel. 83 341-64-12, -13, -09). Termin zgłoszeń mija 31 stycznia 2022 r.

Owocny rok tancerzy Dance Academy Studio
2021-12-28

To był trudny ale owocny rok artystyczny dla tancerzy Dance Academy Studio. Mimo trudnej sytuacji pandemicznej w kraju tancerzom udało się zrealizować wiele wydarzenia artystycznych.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OSTRZEŻENIA
dla mieszkańców