Aktualności
216 tys. zł rocznie od Urzędu Miasta na CIS
2019-10-14

Centrum Integracji Społecznej powstało w 2014 roku z inicjatywy samorządu lokalnego i prowadzone jest przez Caritas Diecezji Siedleckiej, działając na mocy ustawy o zatrudnieniu socjalnym.Dzięki działaniom wspierającym i środkom finansowym pochodzącym z budżetu Miasta Biała Podlaska w wysokości 216 000 zł na rok, Centrum ma możliwość pracować nad podwyższeniem umiejętności społecznych i zawodowych swoich uczestników.

Centrum  prowadzi  reintegrację zawodową i społeczną dla 30 osób rocznie, które samodzielnie nie radzą sobie na otwartym rynku pracy, ponieważ borykają się z niskimi kompetencjami, uzależnieniami czy niepełnosprawnością.

Efektem  tych działań jest usamodzielnienie społeczne i zawodowe osób, które wcześniej były klientami pomocy społecznej, otrzymują szansę na polepszenie swojej sytuacji życiowej oraz przyczyniają się do rozwiązywania problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dzięki środkom finansowym, otrzymywanym od władz samorządowych Miasta Biała Podlaska Centrum realizuje swoje cele statutowe tj.

  1. prowadzi  zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej w 5 sekcjach zawodowych: gastronomicznej, remontowo-porządkowej, opiekunek osób starszych, florystyczno-ogrodniczej oraz finansowo-księgowej.
  2. otrzymane z budżetu miasta przeznaczone są na:

-  wypłaty uczestnikom zajęć świadczeń integracyjnych oraz motywacyjnej premii integracyjnej,

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń,

- najem lokalu i remonty pomieszczeń użytkowanych,

- zakup materiałów, energii i  usług niezbędnych do działalności,

- podatki oraz niezbędną obsługę działalności w tym zakresie np. szkolenia pracowników,

- posiłki dla uczestników

- wydatki na ubezpieczenie mienia.

Centrum wkłada wiele pracy w promocję działalności. Ciągle stara się zaznaczać swoją obecność na wielu płaszczyznach. Wychodzi na zewnątrz z różnego rodzaju usługami. Znane jest m.in. z usług gastronomicznych, florystyczno-ogrodniczych, remontowo-porządkowych, opiekuńczych, finansowych a obecnie promuje usługi myjąco - piorące z użyciem zakupionej ekologicznej myjni parowej. Ponadto ze sprzedaży produktów i usług wypracowane zostały własne środki finansowe, dzięki czemu możliwe jest dofinansowanie funkcjonowania instytucji, zakup samochodu dostawczego do sekcji gastronomicznej, materiałów do reintegracji i innych opłat ponoszonych w trakcie całego roku.  

Centrum aktywnie uczestniczy w procesie pozyskiwania pracodawców oraz udziela im pomocy merytorycznej w zakresie przygotowania i wypełniania kompletu dokumentacji niezbędnej do podpisania umów.

Aby poszerzyć proces reintegracji zawodowej uczestników oprócz zajęć  prowadzonych w sekcjach przygotowujących do zawodu, Centrum organizuje szereg praktyk zawodowych w instytucjach i firmach na terenie naszego miasta. Uczestnicy odbywali praktyki w Urzędzie Skarbowym w Białej Podlaskiej,

w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Środowiskowym Domu Samopomocy, Agencji Detektywistycznej „Zieniuk-Wschód”, w Zakładzie Produkcji Mebli ,,Oskar”, w Przedsiębiorstwie „Komunalnik” oraz na Warsztatach Terapii Zajęciowej Ośrodka Caritas w Białej Podlaskiej.

Nieodłącznym elementem procesu reintegracji zawodowej w Centrum jest reintegracja społeczna, która stanowi cykl spotkań z psychologiem, pracownikiem socjalnym i doradcą zawodowym. Problematyka spotkań realizowana jest zgodnie z opracowanym harmonogramem, uzupełnionym zagadnieniami przygotowanymi bezpośrednio przez uczestników sekcji.

Centrum Integracji Społecznej  ze swoich działań wywiązuje się rzetelnie i profesjonalnie, będąc jednym z ważniejszych partnerów Urzędu Miasta Biała Podlaska w realizacji zadań z zakresu polityki społecznej.

Podczas ostatniego spotkania w CIS prezydent Michał Litwiniuk podjął wstępne ustalenia, w jaki jeszcze sposób Urząd Miasta może wspomóc CIS. Będzie to m.in. umożliwienie odbywania praktyk podopiecznym CIS w UM Biała Podlaska.

Pozostałe artykuły

Tak będzie wyglądało przedszkole przy ul. Łomaskiej 2d
2020-07-03

Nowa placówka przedszkola samorządowego nr 6 powstanie jako element projektu „Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych”.

Miejskie podsumowanie Bialskich Lig Przedmiotowych 2019/2020
2020-07-02

Uroczyste Gale Laureatów Bialskich Lig Przedmiotowych miały miejsce w dniu 25 czerwca br. W miejskich szkołach prowadzone są podczas roku szkolnego zmagania uczniów w kilkunastu konkurencjach przedmiotowych. I jak co roku, pod koniec roku szkolnego następuje podsumowanie i nagrodzenie najlepszych z najlepszych.

UWAGA KONKURS !!! Biała Podlaska mojej przyszłości
2020-07-02

Serdecznie zapraszamy młodzież z terenu miasta i gminy Biała Podlaska do wzięcia udziału w wakacyjnym konkursie "Biała Podlaska mojej przyszłości". Zadaniem konkursu będzie przygotowanie odpowiedzi na tytułowe hasło, w jednej z trzech form wyrazu: praca pisemna, film lub praca graficzna.

Budowa kolejnego odcinka ul. Armii Krajowej, jezdni na ul. Pileckiego i chodnika
2020-07-02

Trwa budowa ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. A. Fieldorfa do skrzyżowania z ul. W. Pileckiego (odcinek od km 0+340,0 do km 0+514,8), chodnika po północnej stronie ul. Armii Krajowej wraz z zatoką postojową oraz jezdni ul. Pileckiego na odcinku 52 m i chodnika wzdłuż tego projektowanego odcinka.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
2020-07-01

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Komunikat w sprawie wznowienia bazpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Białodlaska od 25 maja 2020