Aktualności
Pomysły na współpracę transgraniczną z Białorusią i Ukrainą. Aplikujemy o kolejne fundusze
2017-01-03
W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 miasto przygotowało siedem koncepcji wspólnych projektów, które zostały zaplanowane do realizacji we współpracy z partnerskimi miastami na Białorusi – Brześciem i Baranowiczami a także ukraińskim Łuckiem.

Program, który skierowany jest do polskich, białoruskich i ukraińskich regionów przygranicznych ma na celu wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy w ramach czterech celów tematycznych: dziedzictwo historyczne, dostępność, bezpieczeństwo i granice.

Projekty przygotowane w magistracie obejmują m.in. wspólne inwestycje drogowe, rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury teletechnicznej i systemów monitoringu, modernizację obiektów funkcjonujących w sferze kultury, a także wspólne inicjatywy i wydarzenia dotyczące promocji, rozwoju i zachowania kultury lokalnej i historii oraz walorów turystycznych.

We współpracy z Brześciem miasto przygotowało dwa projekty dotyczące przebudowy dróg. Pierwszy z nich obejmuje po stronie polskiej przebudowę skrzyżowania ul. Terebelskiej z drogą krajową nr 2 oraz budowę ronda na skrzyżowaniu al. Solidarności z drogą krajową nr 2, natomiast w Brześciu instalację sygnalizacji świetlnych i stworzenie centrum zarządzania ruchem. Wnioskowane dofinansowanie to ponad 2,4 mln euro. Drugi projekt drogowy polega na przebudowie ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Włoskiej oraz przebudowie ok. 2 km ul. Kowelskiej w Brześciu. Wnioskowane dofinansowanie to ponad 2,4 mln euro.

Również z Brześciem, w tym wypadku w partnerstwie Bialskiego Centrum Kultury i Centrum Kultury w Brześciu przygotowano projekt obejmujący modernizację budynków stanowiących siedziby instytucji, zakup wyposażenia oraz stworzenie nowych powierzchni wystawienniczych. Wnioskowane dofinansowanie to ponad 1,86 mln euro. Kolejny projekt dotyczy rozwoju turystyki po obu stronach granicy i polega m.in. na: zakupie wyposażenia IT, organizacji wizyt studyjnych promujące walory turystyczne rejonu obydwu miast, opracowanie przewodników, broszur i map turystycznych. Wnioskowane dofinansowanie to ponad 670 tys. euro.

Miasto przygotowało także projekt związany ze wspólną organizacją wydarzeń kulturalnych w Brześciu i Białej Podlaskiej promujących dziedzictwo historyczne i kulturowe. Część środków w ramach projektu ma być przeznaczona także na remonty budynków filii Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej oraz Muzeum w Brześciu. Wnioskowane dofinansowanie to ponad 2,2 mln Euro.

Partnerstwo Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Baranowiczach zakłada wykonanie zaawansowanego monitoringu miejskiego w Białej Podlaskiej i Baranowiczach, wspierającego skuteczność służb ratunkowych, modernizację infrastruktury teletechnicznej, utworzenie aplikacji umożliwiającej zgłaszanie zagrożeń na terenie miast oraz utworzenie centrum zarządzania systemem monitoringu. Wnioskowane dofinansowanie to ponad 2 mln euro.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej razem ze Szkołą Artystyczną w Łucku oraz organizacją publiczną Białoruski Zielony Krzyż przygotowała projekt, w ramach którego młodzież z Białej Podlaskiej a także Baranowicz i Mozyrzu na Białorusi i Łucka na Ukrainie będzie uczestniczyła w wycieczkach a na podstawie zgromadzonych materiałów stworzy filmy o dziedzictwie kulturowym i historycznym miejsc, które zwiedzała w przygotowanych na ten cel studiach filmowych (jedno z nich powstanie w Zespole Szkół nr 4 w Białej Podlaskiej). Wnioskowane dofinansowanie to ponad 2,4 mln euro.
Pozostałe artykuły

Wernisaż wystawy fotografii 10. Międzynarodowego Salonu "Martwa natura w fotografii"
2024-05-16

Dziś w Galerii 1. Piętro w Bialskim Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy fotografii 10. Międzynarodowego Salonu "Martwa natura w fotografii", której pomysłodawcą i wieloletnim komisarzem jest artysta fotografik Janusz Mielczarek.

Dziś obchodzimy Święto Straży Granicznej
2024-05-16

Dziś obchodzimy Święto Straży Granicznej

30-lecie działalności Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Białej Podlaskiej
2024-05-16

Z okazji jubileuszu 30-lecia działalności Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Białej Podlaskiej prezydent Michał Litwiniuk podziękował emerytom i rencistom strażakom za pielęgnowanie i utrwalanie bogatych tradycji zawodowych związanych ze służbą pożarniczą. Podczas spotkania pan prezes Koła Wiesław Tomczuk wręczył prezydentowi podziękowania.

Ulica Średnia do przebudowy
2024-05-15

Prezydent Michał Litwiniuk podpisał umowę na przebudowę ul. Średniej z prezesem firmy Drogi i Mosty Bogdanem Szewczakiem.

Sukces młodzieży z Bialskiego Centrum Kultury
2024-05-14

29 kwietnia w Operze Lubelskiej w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów z zakresu kultury. O stypendium artystyczne w kategorii „najmłodszy twórca kultury" może ubiegać się osoba niepełnoletnia, stypendia przyznawane są osobom przyczyniającym się do rozwoju kultury województwa lubelskiego, mają na celu wsparcie i rozwój umiejętności artystycznych młodych ludzi.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.