Aktualności
Remonty cząstkowe w sezonie 2021
2021-02-24

Umowę na wykonanie remontów cząstkowych ulic o nawierzchni bitumicznej prezydent Michał Litwiniuk podpisał z prezesem Przedsiębiorstwa Robót Drogowych panem Leszkiem Horegladem 28 stycznia br. Remonty prowadzi także miejska spółka ZGL. Łącznie zabezpieczono na nie ponad 2 400 000 zł. Prace trwają gdy tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne.

Sroga zima – opady i niskie temperatury wpłynęła na dużą liczbę ubytków. Ich naprawę rozpoczęliśmy na początku lutego br.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, zgodnie z umową, wykonuje remonty cząstkowe w technologii „na gorąco” mieszanką mineralno-asfaltową wyprodukowaną w wytwórni mas bitumicznych, w zakres którego wchodzą następujące prace:

1. remont o powierzchni do 1m2 - bez ramowania:

 • usunięcie uszkodzonych fragmentów brzegów wyboju lub ubytku,
 • dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca,
 • usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno- suchego,
 • posmarowanie dna i krawędzi wyboju lub ubytku rozgrzanym asfaltem,
 • ręczne rozłożenie masy bitumicznej w przygotowanych do naprawy miejscach  w ilości 100 kg /m2, grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm,
 • wyprofilowanie i zagęszczenie wbudowanej masy bitumicznej,
 • uszczelnienie połączenia wyremontowanego wyboju lub ubytku z istniejącą nawierzchnią,  rozgrzanym asfaltem,
 • uprzątnięcie remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości;

2. remont o powierzchni do 5m2 - z ramowaniem:

 • sfrezowanie lub wykucie uszkodzonych fragmentów nawierzchni w miejscach do naprawy, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach,
 • dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca,
 • usunięcie wody, doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno-suchego, - posmarowanie dna i krawędzi wyboju lub ubytku rozgrzanym asfaltem z zastrzeżeniem - na dk 2 (obwodnica miasta)  i w ciągu drogi wojewódzkiej (ulice: Janowska, Zamkowa, Łomaska, Witoroska i Lubelska), skropienie dna oraz krawędzi sfrezowanej powierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,
 • ręczne rozłożenie masy bitumicznej w przygotowanych do naprawy miejscach w ilości 100 kg /m2, grubości warstwy po zagęszczeniu minimum 4 cm,
 • wyprofilowanie i zagęszczenie walcem wbudowanej masy bitumicznej,
 • uszczelnienie połączenia wyremontowanego miejsca z istniejącą nawierzchnią rozgrzanym asfaltem, z zastrzeżeniem - na dk 2 (obwodnica miasta)  i w ciągu drogi wojewódzkiej (ulice: Janowska, Zamkowa,  Łomaska, Witoroska i Lubelska), uszczelnienie połączenia wykonać samoprzylepną taśmą dylatacyjną kauczukowo- asfaltową do uszczelniania spoin,
 • uprzątnięcie remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości;

3. remont o powierzchni od 5m2 do 50m2 - z ramowaniem:

 • sfrezowanie uszkodzonych fragmentów nawierzchni w miejscach do naprawy, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach,
 • dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca,
 • usunięcie wody, doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno- suchego, - posmarowanie dna i krawędzi wyboju lub ubytku rozgrzanym asfaltem z zastrzeżeniem - na dk 2 (obwodnica miasta)  i w ciągu drogi wojewódzkiej (ulice: Janowska, Zamkowa, Łomaska,  Witoroska i Lubelska), skropienie dna oraz krawędzi sfrezowanej powierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,
 • ręczne lub mechaniczne (układarką do masy bitumicznej)  rozłożenie masy bitumicznej w przygotowanych do naprawy miejscach w ilości 100 kg/m2,  grubość warstwy po zagęszczeniu minimum  4cm. Jeżeli wybój, ubytek lub zaniżenie w przygotowanych do naprawy miejscach jest o głębokości większej od 4 cm, należy wstępnie rozłożyć warstwę wyrównawczą z masy bitumicznej w ilości 25 kg/m2 na każdy centymetr grubości warstwy, 
 • wyprofilowanie i zagęszczenie walcem wbudowanej masy bitumicznej,
 • uszczelnienie połączenia wyremontowanego miejsca z istniejącą nawierzchnią rozgrzanym asfaltem, z zastrzeżeniem - na dk2 i w ciągu drogi wojewódzkiej, uszczelnienie połączenia wykonać samoprzylepną taśmą dylatacyjną kauczukowo – asfaltową do uszczelniania spoin, uprzątnięcie remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości;

4. remonty o powierzchni powyżej 50 m2 - z ramowaniem:

 • sfrezowanie uszkodzonych fragmentów nawierzchni w miejscach do naprawy, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach,
 • dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca,
 • usunięcie wody, doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno- suchego,
 • skropienie dna oraz krawędzi  sfrezowanej powierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,
 • mechaniczne rozłożenie masy bitumicznej (układarką do masy bitumicznej) w przygotowanych do naprawy  miejscach w ilości 100 kg/m2, grubość warstwy po zagęszczeniu minimum 4 cm. Jeżeli wybój, ubytek lub zaniżenie w przygotowanych do naprawy miejscach jest o głębokości większej od 4 cm, należy wstępnie rozłożyć warstwę wyrównawczą z masy bitumicznej w ilości 25 kg/m2 na każdy centymetr grubości warstwy, - zagęszczenie walcem wbudowanej masy bitumicznej,
 • uszczelnienie połączenia (dylatacji) wyremontowanego miejsca z nawierzchnią istniejącą wykonać samoprzylepną taśmą kauczukowo - asfaltową do uszczelniania spoin, 
 • uprzątnięcie remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości.

W okresie zimowym przy niskich temperaturach remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej wykonywane w technologii „na zimno” z zastosowaniem gotowych mieszanek mineralno-asfaltowych, w zakres których wchodzą następujące prace:

usunięcie uszkodzonych fragmentów brzegów wyboju lub ubytku,

 • dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca,
 • usunięcie wody, doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno-suchego,
 • ręczne rozłożenie mieszanki mineralno - bitumicznej w przygotowanych do naprawy  miejscach  w ilości 25 kg/m2 na każdy centymetr grubości warstwy,
 • wyprofilowanie i zagęszczenie wbudowanej masy bitumicznej,
 • uprzątnięcie remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości.

Do naprawy (przez uszczelnienie)  pojedynczych podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznej należy zastosować gorącą zalewę asfaltową z asfaltu     modyfikowanego polimerami.

Pozostałe artykuły

Jubileusz 50-lecia małżeństwa
2021-05-04

Małżonkowie, którzy wspólnie przeżyli 50 lat mogą złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego wniosek o przyznanie przez Prezydenta RP medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.

Rusza samorządowy Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19 w Białej Podlaskiej
2021-04-30

Miasto Biała Podlaska utworzyło samorządowy Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19

Biała Podlaska otrzymała kolejne wsparcie ze środków UE
2021-04-28

W dniu 26 kwietnia br. prezydent miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk wraz z panią skarbnik Martą Mirończuk podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę na dofinansowanie w wysokości 2,4 mln zł,  dzięki któremu zostanie zrealizujowany projekt pt. „Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - II etap”.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
2021-04-28

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej rozpoczął przyjmowanie kart zgłoszeń do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej
2021-04-28

Uczniowie Technikum Budownictwa w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej, mimo wielu ograniczeń związanych z sytuacją epidemiologiczną, ciągle podnoszą swą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie budownictwa. Ma to odzwierciedlenie w sukcesach, jakie ostatnio odnieśli rywalizując z innymi  szkołami o tym profilu w okręgu lubelskim.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OSTRZEŻENIA
dla mieszkańców