Miejsca
Biała Podlaska - Elektryczna

Położenie

Nazwa lokalizacji - Biała Podlaska - Elektryczna

Miasto/Gmina - Biała Podlaska

Powiat - Biała Podlaska

Województwo - Lubelskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] – 2,06 ha (działka nr: 510/17, 510/18, 510,22)

Kształt działki - Trapez

Możliwości powiększenia terenu - Tak

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23 % VAT - Cena negocjowana na drodze przetargu publicznego, około 60-70 PLN

Właściciel/właściciele - Gmina Miejska Biała Podlaska

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) - Tak

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Produkcja, składy, usługi

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz  z powierzchnią [ha] - Nieklasyfikowane

Różnica poziomów terenu [m] – 3 m

Ograniczenia wysokości budynków [m] – 15 m

Procent dopuszczalnej zabudowy - Produkcja, składy – 90 %, usługi – 45 %, wskaźnik intensywności zabudowy od 0,4 do 1,2

Obecne użytkowanie - Nie użytkowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) - Nie

Poziom wód gruntowych [m] – Brak danych

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) - Nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) - Nie

Przeszkody podziemne (T/N) - Nie

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) - Nie

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) - Nie

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) - Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu - Droga asfaltowa o szerokości 8,0 m

Autostrada / droga krajowa [km] - Droga Krajowa nr 2 (odległość około 1 km)

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km - Nie

Kolej [km] – Stacja Biała Podlaska (odległość około 4 km

Bocznica kolejowa [km] – Chotyłów (odległość około 20 km)

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] - Lublin (LUZ): 120 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km] - Lublin (120 km)

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N) - nie

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] – 15 m

Napięcie [kV] – 15 kV

Dostępna moc [MW]- 1 MW

Gaz na terenie (T/N) - Nie

Odległość przyłącza od granicy działki [m] – 280 m

Wartość kaloryczna [MJ/Nm3] - 38 MJ/m3 

Średnica rury [mm] - 110 mm

Dostępna objętość [Nm3/h] – 200 Nm3/h

Woda na terenie (T/N) - Nie

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] – 10 m

Dostępna objętość [m3/24h] - 2 000 m3/h

Kanalizacja na terenie (T/N) - Nie

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] – 10 m

Dostępna objętość [m3/24h] - 2 000 m3/h

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie - Nie (odległość około 1,5 km)

Telefony (T/N) - Nie

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] – 100 m

Osoba do kontaktu

Michał Romanowski, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, 83 341 69 76, michal.romanowski@bialapodlaska.pl. Kontakt również w języku angielskim

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.