Regulamin

REGULAMIN

Regulamin korzystania z modułu do zgłaszania problemów

1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z modułu zgłaszania problemów służącego zgłaszaniu zaobserwowanych przez użytkowników usterek w przestrzeni miejskiej, dostępnego
  w aplikacji Mobilna Biała Podlaska oraz pod adresem: www.zglosproblem.bialapodlaska.pl. zwanego dalej modułem.
 2. Administratorem modułu jest Gmina Miejska Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska.
 3. Korzystanie z modułu oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Podstawowe zasady działania i korzystania z modułu

 1. Korzystanie z modułu jest nieodpłatne.
 2. Korzystanie z modułu możliwe jest poprzez stronę internetową lub aplikację na urządzenia mobilne wykorzystujące systemy operacyjne iOS lub Android.
 3. Zakazane jest korzystanie z modułu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności dostarczanie i przesyłanie za pomocą modułu treści
  o charakterze bezprawnym (np. tzw. „spamu” lub materiałów naruszających prawa autorskie czy dobra osobiste osób trzecich). Zakazane jest wprowadzanie do modułu danych niezgodnych
  z rzeczywistością (w tym podawanie fałszywych danych osobowych lub zgłaszanie fałszywych problemów).
 4. Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis problemu.
 5. Zdjęcie dołączone do zgłoszenia nie powinno przekraczać rozmiaru 2 MB.
 6. Aby zgłoszenie zostało przyjęte do rozpatrzenia należy zaakceptować regulamin oraz potwierdzić zgłoszenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na wskazany adres e-mail.
 7. Administrator rozpatrzy zgłoszenie w ciągu 10 dni od jego otrzymania, po czym powiadomi zgłaszającego o wyniku rozpatrzenia zgłoszenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 8. Dane podawane w formularzach są publikowane w module.

3. Kontakt, rozwiązywanie problemów

 1. Wszelkie problemy techniczne, w tym prośby o wsparcie należy kierować na adres: problem@bialapodlaska.pl  

4. Prawa autorskie

 1. Użytkownik jest właścicielem wszystkich treści i informacji publikowanych przez siebie w module.
 2. W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej, w szczególności publikowanych zdjęć oraz opisów problemów, użytkownik modułu przyznaje administratorowi niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną licencję zezwalającą
  na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach modułu.

5. Polityka prywatności

 1. Administrator szanuje prywatność użytkowników modułu.
 2. Dane gromadzone w module mogą być udostępniane osobom trzecim, w tym odpowiednim władzom w przypadkach określonych przez prawo.
 3. W trakcie korzystania z modułu, Administrator gromadzi następujące dane:

6. Odpowiedzialność

 1. Administrator dokłada starań, aby korzystanie z modułu było możliwe bez istotnych przerw
  i innych zakłóceń, a także z wykorzystaniem dostępnego na rynku sprzętu i oprogramowania.
 2. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości
  o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w module przez jego użytkowników lub związanej z nimi działalności, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 3. Administrator może odmówić przechowania i publicznego udostępniania danych, zablokować dostęp lub usunąć z modułu dane niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu (np. zgłoszenia niedotyczące sprawą z przestrzeni miejskiej).

7. Dane osobowe

 1. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikom zgłaszania problemów
  w przestrzeni publicznej tj. usterek w mieście, wskazywania miejsc i kwestii wymagających naprawy.
 2. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska z siedzibą Urząd Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@bialapodlaska.pl
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
 5. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia usterki.

7. Postanowienia końcowe

 1. Administrator może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu w module. Na żądanie użytkownika Administrator dostarcza treść każdej zmiany Regulaminu drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.08.2018 r.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.