Aktualności
Bialska Szkoła Ćwiczeń
2021-02-16

Bialska Szkoła Ćwiczeń to projekt, który jest realizowany przez Gminę Miejską Biała Podlaska – Zespół Szkół – Szkołę Podstawową nr 9 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej w partnerstwie z:
- Województwem Lubelskim – Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie;
- Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach.

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Całkowita wartość projektu 1 328 133,67 zł.

Celem projektu jest: poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy obejmujących matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Grupę docelową stanowią:
1) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej pełniąca rolę Szkoły Ćwiczeń,
2) Szkoły wspierane: 5 szkół z terenu miasta Biała Podlaska, w tym 1 szkoła specjalna i 2 szkoły z terenów wiejskich gminy Biała Podlaska: Szkoła Podstawowa im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Grabanowie, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sławacinku Starym.

W ramach zaplanowanych działań wsparciem zostanie objętych:
- 73 nauczycieli ww. szkół rozwijających u uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VIII kompetencje przyrodnicze, matematyczne, informatyczne, posługiwania się językiem obcym;
- 10 dyrektorów i wicedyrektorów ze szkoły ćwiczeń i szkół wspieranych
- 10 studentów studiów wyższych kierunków nauczycielskich, głównie z Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej i Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, którzy podczas praktyk będą praktycznie weryfikować teorię, z którą spotykają się podczas studiów.

W ramach wzbogacenia o wiedzę i umiejętności z zakresu innowacyjności metod kształcenia do udziału w warsztatach i współpracy na platformie doskonaleniewsieci.pl zostaną zaproszeni i wezmą czynny udział, pracownicy Bialskiego Centrum Kultury – m.in. prowadząc zajęcia pozaszkolne z grafiki komputerowej.

Dotychczasowe efekty działań w ramach projektu zostały podsumowane podczas spotkania Komitetu Sterującego.W spotkaniu uczestniczyli: prezydent Michał Litwiniuk, Katarzyna Sierpotowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej Podlaskiej, Marek Sikora – główny specjalista w Oddziale Edukacji Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, prof. dr hab. Tamara Zacharuk – prorektor ds. rozwoju i promocji Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, dr Małgorzata Wiśniewska – kierownik projektu z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, Barbara Kratiuk – kierownik projektu z ramienia Wojewody Lubelskiego, Ewa Kwaśniewska – Lider Szkoły Ćwiczeń, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej, dr Stanisław Romanowski - naczelnik Wydziału Edukacji, Komisji i Sportu UM, Monika Dadacz - inspektor ds. organizacyjnych szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych UM Monika Owczaruk – koordynator projektu.

Podczas spotkania prezydent podkreślił że: „To dzięki kompetencjom kluczowym przystosowujemy się do funkcjonowania w coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości. To bardzo ważne, byśmy wspomagali ich rozwój u dzieci, taki cel ma realizacja projektu „Bialska Szkoła Ćwiczeń”. Jesteśmy drugim samorządem w województwie lubelskim, po Lublinie, który wyszedł z taką inicjatywą. Zaproponowaliśmy, aby Szkołą Ćwiczeń była Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej. Jest to największa szkoła podstawowa w mieście, która osiąga bardzo dobre wyniki nauczania. W projekcie uczestniczy łącznie siedem szkół. Współpracujemy przy projekcie z uczelniami wyższymi - bialską Państwową Szkołą Wyższą im. Jana Pawła II i siedleckim Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym. Czas trwania projektu to dwa lata, ale jako samorząd zadeklarowaliśmy jego kontynuację przez  kolejne trzy lata. Uczniowie i nauczyciele zyskali dzięki niemu nowatorskie wyposażenie istniejących pracowni przedmiotowych, pomoce wspomagające metody konwencjonalne i eksperymentalne. Nauczyciele weryfikują teorię w praktyce i doskonalą swój warsztat pracy, otrzymują wsparcie w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i  umiejętności uniwersalne uczniów, m.in. niezbędne na rynku pracy, obejmujące umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, ICT, ale też kreatywność i innowacyjność”.

Pozostałe artykuły

Przebudowa ul. Sidorskiej
2023-04-25

Prezydent Michał Litwiniuk podpisał umowę na zaprojektowanie i przebudowę kolejnego odcinka ulicy Sidorskiej od al. Jana Pawła do ul. Kąpielowej.

Kolejny sukces Piksela
2023-04-24

Znamy laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Spójrz Okiem Artysty - Joan Miró" !!! Wśród laureatów znalazły się młode artystki z Pracowni Grafiki Komputerowej „Piksel" z Bialskiego Centrum Kultury!!

Dance Academy Studio zdobyło 83 medale na X Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Bielsku Podlaskim
2023-04-24

83 cennych medali przywieźli tancerze Dance Academy Studio z X Festiwalu Tańca Nowoczesnego. Turniej odbył się 23 kwietnia w Bielsku Podlaskim.

Rozdajemy flagi w Urzędzie Miasta
2023-04-24

Wraz z prezydentem Michałem Litwiniukiem zachęcamy do wywieszenia flagi podczas majowych świąt i zademonstrowania w ten sposób naszego patriotyzmu oraz przywiązania do symboli narodowych. Flagi będzie można otrzymać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3) w dniach 25-28 kwietnia 2023 r. w godzinach 7.30 – 15.30.

Spotkanie z Bianką Zalewską
2023-04-24

Prezydent Michał Litwiniuk zaprasza na spotkanie otwarte z Bianką Zalewską, korespondentką wojenną, pierwszą Polką wyróżnioną nagrodą International Women of Courage przyznawaną przez amerykański Departament Stanu, bialczanką.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OSTRZEŻENIA
dla mieszkańców