Aktualności
Bialska Szkoła Ćwiczeń
2021-02-16

Bialska Szkoła Ćwiczeń to projekt, który jest realizowany przez Gminę Miejską Biała Podlaska – Zespół Szkół – Szkołę Podstawową nr 9 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej w partnerstwie z:
- Województwem Lubelskim – Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie;
- Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach.

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Całkowita wartość projektu 1 328 133,67 zł.

Celem projektu jest: poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy obejmujących matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Grupę docelową stanowią:
1) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej pełniąca rolę Szkoły Ćwiczeń,
2) Szkoły wspierane: 5 szkół z terenu miasta Biała Podlaska, w tym 1 szkoła specjalna i 2 szkoły z terenów wiejskich gminy Biała Podlaska: Szkoła Podstawowa im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Grabanowie, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sławacinku Starym.

W ramach zaplanowanych działań wsparciem zostanie objętych:
- 73 nauczycieli ww. szkół rozwijających u uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VIII kompetencje przyrodnicze, matematyczne, informatyczne, posługiwania się językiem obcym;
- 10 dyrektorów i wicedyrektorów ze szkoły ćwiczeń i szkół wspieranych
- 10 studentów studiów wyższych kierunków nauczycielskich, głównie z Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej i Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, którzy podczas praktyk będą praktycznie weryfikować teorię, z którą spotykają się podczas studiów.

W ramach wzbogacenia o wiedzę i umiejętności z zakresu innowacyjności metod kształcenia do udziału w warsztatach i współpracy na platformie doskonaleniewsieci.pl zostaną zaproszeni i wezmą czynny udział, pracownicy Bialskiego Centrum Kultury – m.in. prowadząc zajęcia pozaszkolne z grafiki komputerowej.

Dotychczasowe efekty działań w ramach projektu zostały podsumowane podczas spotkania Komitetu Sterującego.W spotkaniu uczestniczyli: prezydent Michał Litwiniuk, Katarzyna Sierpotowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej Podlaskiej, Marek Sikora – główny specjalista w Oddziale Edukacji Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, prof. dr hab. Tamara Zacharuk – prorektor ds. rozwoju i promocji Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, dr Małgorzata Wiśniewska – kierownik projektu z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, Barbara Kratiuk – kierownik projektu z ramienia Wojewody Lubelskiego, Ewa Kwaśniewska – Lider Szkoły Ćwiczeń, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej, dr Stanisław Romanowski - naczelnik Wydziału Edukacji, Komisji i Sportu UM, Monika Dadacz - inspektor ds. organizacyjnych szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych UM Monika Owczaruk – koordynator projektu.

Podczas spotkania prezydent podkreślił że: „To dzięki kompetencjom kluczowym przystosowujemy się do funkcjonowania w coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości. To bardzo ważne, byśmy wspomagali ich rozwój u dzieci, taki cel ma realizacja projektu „Bialska Szkoła Ćwiczeń”. Jesteśmy drugim samorządem w województwie lubelskim, po Lublinie, który wyszedł z taką inicjatywą. Zaproponowaliśmy, aby Szkołą Ćwiczeń była Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej. Jest to największa szkoła podstawowa w mieście, która osiąga bardzo dobre wyniki nauczania. W projekcie uczestniczy łącznie siedem szkół. Współpracujemy przy projekcie z uczelniami wyższymi - bialską Państwową Szkołą Wyższą im. Jana Pawła II i siedleckim Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym. Czas trwania projektu to dwa lata, ale jako samorząd zadeklarowaliśmy jego kontynuację przez  kolejne trzy lata. Uczniowie i nauczyciele zyskali dzięki niemu nowatorskie wyposażenie istniejących pracowni przedmiotowych, pomoce wspomagające metody konwencjonalne i eksperymentalne. Nauczyciele weryfikują teorię w praktyce i doskonalą swój warsztat pracy, otrzymują wsparcie w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i  umiejętności uniwersalne uczniów, m.in. niezbędne na rynku pracy, obejmujące umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, ICT, ale też kreatywność i innowacyjność”.

Pozostałe artykuły

II Bialski Kongres Przedsiębiorczości
2024-06-11

Już 24-25 czerwca 2024 roku odbędzie się II Bialski Kongres Przedsiębiorczości organizowany przez Bialskopodlaską Izbę Gospodarczą, prezydenta Miasta Biała Podlaska Michała Litwiniuka  i Akademię Bialską, który patronatem honorowym objęli Wojewodą Lubelski Krzysztof Komorski oraz Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko.

Swingowa potańcówka przy muzyce granej na żywo już w piątek!
2024-06-11

Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk i Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Fr. Chopina w Białej Podlaskiej zapraszają na swingową potańcówkę przy muzyce granej na żywo!

Rajd rowerowy "Za Torami" - Kręcimy dla Miasta Biała Podlaska
2024-06-11

Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla "Za Torami" zapraszają na sąsiedzki rajd rowerowy pn. "Kręcimy dla Miasta Biała Podlaska".

Hanna Bajkowska otrzymała Bialską Nagrodę Kultury im. Anny z Sanguszków Radziaiłłowej II stopnia
2024-06-11

Dziś Prezydent Miasta Michał Litwiniuk wręczył pani Hannie Bajkowskiej Bialską Nagrodę Kultury im. Anny z Sanguszków Radziaiłłowej II stopnia.

III Etap Bialskiego Turnieju Szkół w Białej Podlaskiej - sportowa integracja i olimpijski duch
2024-06-11

10 czerwca br. w hali widowiskowo-sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej odbył się III etap Bialskiego Turnieju Szkół.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.