Aktualności
Bialska Szkoła Ćwiczeń
2021-02-16

Bialska Szkoła Ćwiczeń to projekt, który jest realizowany przez Gminę Miejską Biała Podlaska – Zespół Szkół – Szkołę Podstawową nr 9 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej w partnerstwie z:
- Województwem Lubelskim – Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie;
- Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach.

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Całkowita wartość projektu 1 328 133,67 zł.

Celem projektu jest: poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy obejmujących matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Grupę docelową stanowią:
1) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej pełniąca rolę Szkoły Ćwiczeń,
2) Szkoły wspierane: 5 szkół z terenu miasta Biała Podlaska, w tym 1 szkoła specjalna i 2 szkoły z terenów wiejskich gminy Biała Podlaska: Szkoła Podstawowa im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Grabanowie, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sławacinku Starym.

W ramach zaplanowanych działań wsparciem zostanie objętych:
- 73 nauczycieli ww. szkół rozwijających u uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VIII kompetencje przyrodnicze, matematyczne, informatyczne, posługiwania się językiem obcym;
- 10 dyrektorów i wicedyrektorów ze szkoły ćwiczeń i szkół wspieranych
- 10 studentów studiów wyższych kierunków nauczycielskich, głównie z Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej i Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, którzy podczas praktyk będą praktycznie weryfikować teorię, z którą spotykają się podczas studiów.

W ramach wzbogacenia o wiedzę i umiejętności z zakresu innowacyjności metod kształcenia do udziału w warsztatach i współpracy na platformie doskonaleniewsieci.pl zostaną zaproszeni i wezmą czynny udział, pracownicy Bialskiego Centrum Kultury – m.in. prowadząc zajęcia pozaszkolne z grafiki komputerowej.

Dotychczasowe efekty działań w ramach projektu zostały podsumowane podczas spotkania Komitetu Sterującego.W spotkaniu uczestniczyli: prezydent Michał Litwiniuk, Katarzyna Sierpotowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej Podlaskiej, Marek Sikora – główny specjalista w Oddziale Edukacji Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, prof. dr hab. Tamara Zacharuk – prorektor ds. rozwoju i promocji Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, dr Małgorzata Wiśniewska – kierownik projektu z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, Barbara Kratiuk – kierownik projektu z ramienia Wojewody Lubelskiego, Ewa Kwaśniewska – Lider Szkoły Ćwiczeń, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej, dr Stanisław Romanowski - naczelnik Wydziału Edukacji, Komisji i Sportu UM, Monika Dadacz - inspektor ds. organizacyjnych szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych UM Monika Owczaruk – koordynator projektu.

Podczas spotkania prezydent podkreślił że: „To dzięki kompetencjom kluczowym przystosowujemy się do funkcjonowania w coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości. To bardzo ważne, byśmy wspomagali ich rozwój u dzieci, taki cel ma realizacja projektu „Bialska Szkoła Ćwiczeń”. Jesteśmy drugim samorządem w województwie lubelskim, po Lublinie, który wyszedł z taką inicjatywą. Zaproponowaliśmy, aby Szkołą Ćwiczeń była Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej. Jest to największa szkoła podstawowa w mieście, która osiąga bardzo dobre wyniki nauczania. W projekcie uczestniczy łącznie siedem szkół. Współpracujemy przy projekcie z uczelniami wyższymi - bialską Państwową Szkołą Wyższą im. Jana Pawła II i siedleckim Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym. Czas trwania projektu to dwa lata, ale jako samorząd zadeklarowaliśmy jego kontynuację przez  kolejne trzy lata. Uczniowie i nauczyciele zyskali dzięki niemu nowatorskie wyposażenie istniejących pracowni przedmiotowych, pomoce wspomagające metody konwencjonalne i eksperymentalne. Nauczyciele weryfikują teorię w praktyce i doskonalą swój warsztat pracy, otrzymują wsparcie w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i  umiejętności uniwersalne uczniów, m.in. niezbędne na rynku pracy, obejmujące umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, ICT, ale też kreatywność i innowacyjność”.

Pozostałe artykuły

Jubileusz 50-lecia małżeństwa
2021-05-04

Małżonkowie, którzy wspólnie przeżyli 50 lat mogą złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego wniosek o przyznanie przez Prezydenta RP medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.

Rusza samorządowy Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19 w Białej Podlaskiej
2021-04-30

Miasto Biała Podlaska utworzyło samorządowy Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19

Biała Podlaska otrzymała kolejne wsparcie ze środków UE
2021-04-28

W dniu 26 kwietnia br. prezydent miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk wraz z panią skarbnik Martą Mirończuk podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę na dofinansowanie w wysokości 2,4 mln zł,  dzięki któremu zostanie zrealizujowany projekt pt. „Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - II etap”.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
2021-04-28

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej rozpoczął przyjmowanie kart zgłoszeń do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej
2021-04-28

Uczniowie Technikum Budownictwa w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej, mimo wielu ograniczeń związanych z sytuacją epidemiologiczną, ciągle podnoszą swą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie budownictwa. Ma to odzwierciedlenie w sukcesach, jakie ostatnio odnieśli rywalizując z innymi  szkołami o tym profilu w okręgu lubelskim.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OSTRZEŻENIA
dla mieszkańców