Aktualności
Stypendia artystyczne na rok 2021
2021-01-18

8 grudnia 2020r. odbyło się posiedzenie  komisji ds. stypendiów przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury Miasta Biała Podlaska na rok 2021.
Komisja została powołana zarządzeniem nr 185/20 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji ds. stypendiów przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury Miasta Biała Podlaska na rok 2021.
W skład komisji weszli:
1)    Stanisław Romanowski - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
2)    Beata Demianiuk - Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
3)    Jarosław Michaluk - Prezes Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Jazzowego,
4)    Zbigniew Kapela - Dyrektor Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej,
5)    Renata Sobczak - Galeria Podlaska,
6)    Rafał Wlizło - Radny Miasta Biała Podlaska.

Członkowie komisji, pod przewodnictwem Pana dr Stanisława Romanowskiego, pracowali na podstawie regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawanie stypendiów artystycznych, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXII/76/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów artystycznych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ich wysokości.
Komisja dokonała szczegółowej analizy złożonych wniosków, przeprowadziła głosowanie jawne i przygotowała Prezydentowi Miasta Biała Podlaska rekomendację kandydatów do stypendiów artystycznych na rok 2021. Prezydent zaakceptował propozycję komisji i zarządzeniem nr 221/20 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie przyznania i wysokości stypendiów przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami Miasta Biała Podlaska na rok 2021, stypendia artystyczne na rok 2021 zostały przyznane następującym osobom:
           
1.    Oliwia Spychel  1 500 zł,
2.    Zuzanna Rudzka  1 500 zł,
3.    Lilianna Rudzka  1 500 zł.

Pozostałe artykuły

Jubileusz 50-lecia małżeństwa
2021-05-04

Małżonkowie, którzy wspólnie przeżyli 50 lat mogą złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego wniosek o przyznanie przez Prezydenta RP medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.

Rusza samorządowy Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19 w Białej Podlaskiej
2021-04-30

Miasto Biała Podlaska utworzyło samorządowy Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19

Biała Podlaska otrzymała kolejne wsparcie ze środków UE
2021-04-28

W dniu 26 kwietnia br. prezydent miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk wraz z panią skarbnik Martą Mirończuk podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę na dofinansowanie w wysokości 2,4 mln zł,  dzięki któremu zostanie zrealizujowany projekt pt. „Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - II etap”.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
2021-04-28

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej rozpoczął przyjmowanie kart zgłoszeń do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej
2021-04-28

Uczniowie Technikum Budownictwa w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej, mimo wielu ograniczeń związanych z sytuacją epidemiologiczną, ciągle podnoszą swą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie budownictwa. Ma to odzwierciedlenie w sukcesach, jakie ostatnio odnieśli rywalizując z innymi  szkołami o tym profilu w okręgu lubelskim.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OSTRZEŻENIA
dla mieszkańców