Aktualności
Ponad 1 mln 300 tys. zł na rozwój uczniów bialskich szkół
2020-06-26

Prezydent Michał Litwiniuk i skarbnik Urzędu Miasta Marta Mirończuk podpisali umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektu, którego celem jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tzw. transversal skills. Łączna wartość projektu to 1 328 133,67. W imieniu MEN dokument podpisał zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Karol Bieniek.

Dzięki projektowi uczniowie bialskich szkół będa mogli rozwijać umiejętności niezbędne na rynku pracy (matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia).

Jego uczestnikami są:

 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół
  w Białej Podlaskiej pełniąca rolę Szkoły Ćwiczeń,
 • szkoły wspierane: 5 szkół z terenu miasta Biała Podlaska, w tym 1 szkoła specjalna i 2 szkoły z terenów wiejskich gminy Biała Podlaska: Szkoła Podstawowa im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Grabanowie, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sławacinku Starym.

W ramach zaplanowanych działań wsparciem zostanie objętych:

 • 73 nauczycieli ww. szkół rozwijających u uczniów klas 1-8 kompetencje przyrodnicze, matematyczne, informatyczne, posługiwania się j. obcym;
 • 10 dyrektorów i wicedyrektorów ze szkoły ćwiczeń i szkół wspieranych;
 • 10 studentów studiów wyższych kierunków nauczycielskich głównie
  z Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej i Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, którzy podczas praktyk będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii, z którą spotkają się podczas studiów.

W ramach wzbogacenia o wiedzę i umiejętności z zakresu innowacyjności metod kształcenia do udziału w warsztatach i współpracy na platformie doskonaleniewsieci.pl zostaną zaproszeni i wezmą czynny udział, pracownicy Bialskiego Centrum Kultury - m.in. prowadząc nowatorskie zajęcia pozaszkolne z grafiki komputerowej.

W ramach projektu Gmina Miejska Biała Podlaska będzie odpowiedzialna za realizację następujących zadań:

1. szkolenia i warsztaty dla nauczycieli szkoły ćwiczeń,

2. prowadzenie działań szkoły ćwiczeń

 • koordynowanie działań szkoły ćwiczeń,
 • utworzenie i moderowanie 4 sieci współpracy i samokształcenia,
 • opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie 100 lekcji pokazowych,
 • prowadzenie przez trenerów zespołów przedmiotowych konsultacji indywidualnych i zbiorowych, superwizji,
 • dla dyrektorów i wicedyrektorów na temat zarządzania kapitałem ludzkim,
 • zakup materiałów biurowych dla uczestników warsztatów metodycznych

3. zakup wyposażenia pracowni z czterech obszarów przedmiotowych: przyrodniczego, informatycznego, matematycznego i języków obcych.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja. Okres realizacji projektu: od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r.  Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Lubelskim – Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie oraz Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach.

Pozostałe artykuły

Jeszcze tylko 4 dni na złożenie projektu w Budżecie Obywatelskim
2020-07-13

BUDŻET OBYWATELSKI to 1 800 000 zł bez podziału na obszary.

Utrudnienia na ul. Akademickiej
2020-07-10

W związku z realizacją zadania: "wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej jezdni oraz wymiana krawężników betonowych w ulicy Akademickiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Artyleryjską do...

Rondo im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białej Podlaskiej
2020-07-07

23 czerwca rondu na styku ulic Koncertowej i Witoroskiej oficjalnie nadano nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O takiej nazwie radni zdecydowali już w styczniu br. Podczas oficjalnego otwarcia ronda Prezydent Miasta Michał Litwiniuk, szef sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białej Podlaskiej Riad Haidar, wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Robertem Woźniakiem odsłonili wielkie czerwone serce – symbol WOŚP.

Tak będzie wyglądało przedszkole przy ul. Łomaskiej 2d
2020-07-03

Nowa placówka przedszkola samorządowego nr 6 powstanie jako element projektu „Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych”.

Miejskie podsumowanie Bialskich Lig Przedmiotowych 2019/2020
2020-07-02

Uroczyste Gale Laureatów Bialskich Lig Przedmiotowych miały miejsce w dniu 25 czerwca br. W miejskich szkołach prowadzone są podczas roku szkolnego zmagania uczniów w kilkunastu konkurencjach przedmiotowych. I jak co roku, pod koniec roku szkolnego następuje podsumowanie i nagrodzenie najlepszych z najlepszych.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Komunikat w sprawie wznowienia bazpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Białodlaska od 25 maja 2020