Aktualności
Parlamentarzyści wspierają władze Białej Podlaskiej. Wspólnie walczymy o obwodnicę wschodnią i remont Warszawskiej
2015-09-30
Trwa walka o budowę wschodniej obwodnicy miasta oraz remont ulicy Warszawskiej. Bialska rada miasta wystosowała stanowisko popierające te inwestycje. Dołączyli się do niego wszyscy parlamentarzyści z powiatu bialskiego. Do wspólnych działań, ponad podziałami, zaprosił ich prezydent Dariusz Stefaniuk. To się udało!

– Chcemy dać jasny sygnał, że Polska Wschodnia nie kończy się na Lublinie. W naszym województwie są inne duże miasta, które też chcą się rozwijać – podkreśla prezydent Stefaniuk. Włodarzowi Białej Podlaskiej udało się namówić wszystkich podlaskich parlamentarzystów. Swój podpis na dokumencie złożyli: Grzegorz Bierecki, Marcin Duszek, Adam Abramowicz, Stanisław Żmijan i Franciszek Jerzy Stefaniuk.

Pierwszy etap budowy wschodniej obwodnicy miasta zakłada skomunikowanie lotniska i planowej podstrefy ekonomicznej z Aleją Solidarności. Jej wstępny koszt to 28 mln zł. Przebudowa ulicy Warszawskiej miałaby pochłonąć około 20 mln zł.

– W nowym budżecie unijnym środki na inwestycje drogowe są mocno uszczuplone, ale my zrobimy wszystko, aby te inwestycje zapisać w Regionalnym Programie Operacyjnym województwa lubelskiego – przekonuje Michał Romanowski, naczelnik wydziału polityki gospodarczej, rozwoju i promocji, który odpowiedzialny jest za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.

Treść stanowiska, które podpisali parlamentarzyści
My, Parlamentarzyści Ziemi Lubelskiej, zwracamy się z prośbą do Zarządu Województwa Lubelskiego o uwzględnienie w Regionalnym Planie Transportowym oraz o wpisanie na listę przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) kluczowych dla rozwoju Białej Podlaskiej i północnej części województwa lubelskiego inwestycji drogowych tj. budowy wschodniej obwodnicy Miasta Biała Podlaska w ciągu dróg wojewódzkich 811 i 812 oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1172L (ul. Warszawskiej).

Budowa wschodniej obwodnicy Miasta Biała Podlaska w układzie północ-południe, w ciągu dróg wojewódzkich nr 812 i 811. Droga przebiegać będzie przez obszar funkcjonalny miasta Biała Podlaska (miasto i gminę Biała Podlaska). Element nowego ciągu komunikacyjnego na terenie miasta stanowić będzie istniejąca Al. Solidarności, długość odcinka pozostałego do wybudowania wyniesie około 15 km. Zakłada się podział inwestycji na trzy etapy (według kolejności realizacji):

I etap: odcinek o długości 1,2 km od terenu dawnego lotniska do Al. Solidarności, w tym budowa obiektu mostowego/tunelu na skrzyżowaniu z linią kolejową, szacunkowy koszt budowy to 28 mln. Realizacja etapu pozwoli połączyć drogę krajową nr 2 z terenami inwestycyjnymi na lotnisku – 64ha, na których planowane jest utworzenie podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

II etap: odcinek o długości około 4 km od drogi wojewódzkiej nr 812 (na terenie Gminy Wiejskiej Biała Podlaska, na wysokości miejscowości Lisy) do terenu dawnego lotniska, w tym budowa mostu na Rudce, szacunkowy koszt budowy to 23 mln złotych. W późniejszym terminie planuje się również realizację III etapu: od drogi krajowej nr 2 do drogi wojewódzkiej nr 811, o szacunkowym koszcie 52 mln złotych. Długość odcinka to około 10 km.

Przedmiotowy ciąg, tworzony przez drogi wojewódzkie, przebiega przez centralną część Białej Podlaskiej, a jednocześnie ma kluczowe znaczenie dla ruchu tranzytowego w układzie północ – południe. Droga charakteryzuje się wysokim natężeniem ruchu (w tym o charakterze międzyregionalnym) oraz dużą ilością wypadków. Wobec wyczerpania możliwości zwiększenia jej przepustowości i poprawy bezpieczeństwa najkorzystniejszym rozwiązaniem jest budowa nowej obwodnicy miasta Biała Podlaska. Realizacja zamierzenia przeniesie ruch poza centrum miasta i zdecydowanie skróci czas przejazdu przez Białą Podlaską pojazdów tranzytowych, a także znacząco poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Inwestycja będzie miała dodatkowy, pozytywny wpływ na Miejski Obszar Funkcjonalny Biała Podlaska, a w konsekwencji na cały region.

Jej realizacja zapewni dostęp do nowych terenów zarówno na obszarze miasta jak i gminy wiejskiej, które mogą zostać przeznaczone pod inwestycje gospodarcze i budownictwo mieszkaniowe. Dzięki temu znacząco wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna oraz potencjał rozwojowy obszaru funkcjonalnego. Budowa wschodniej obwodnicy miasta Biała Podlaska zapewni lepszą komunikację z jednym z największych w Europie suchych portów zlokalizowanym w rejonie Małaszewicz, na bazie którego w przyszłości powstać ma Eurocentrum Logistyczne, które pozwoli połączyć przewozy kolejowe z drogowymi. W pobliżu suchego portu znajduje się Wolny Obszar Celny. Dodatkowym argumentem jest podniesienie standardu połączeń komunikacyjnych pomiędzy trzema przejściami granicznymi z Białorusią: w Sławatyczach, Terespolu oraz w Kukurykach (z terminalem samochodowym w Koroszczynie).

Przebudowa drogi powiatowej nr 1172L (ul. Warszawskiej) - długość odcinka planowanego do przebudowy to w przybliżeniu 3,6 km. Droga znajduje się w złym stanie technicznym, jezdnia wymaga kompletnej przebudowy celem zwiększenia nośności. Planuje się przebudowę istniejących skrzyżowań w ciągu drogi. Należy przebudować istniejące chodniki i wybudować ich nowe odcinki. Planowana jest budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Zamkowej do granicy miasta i połączenie z istniejącą ścieżką biegnącą wzdłuż drogi krajowej nr 2 – w ten sposób powstanie rowerowy ciąg komunikacyjny, łączący kilka miejscowości Gminy Biała Podlaska z centrum miasta. Prace obejmą również odwodnienie, budowę miejsc postojowych, a także rozebranie obiektu mostowego i przebudowanie go na przepust oraz przebudowę zatok autobusowych. Szacunkowy koszt projektu to 20 mln złotych.

Ulica Warszawska to droga powiatowa nr 1172L – ulica zbiorcza, po której odbywa się ruch komunikacji miejskiej. Droga stanowi wylotową trasę w kierunku Warszawy, prowadzi od historycznego centrum Miasta Biała Podlaska do jego granicy administracyjnej z Gminą Biała Podlaska i łączy się z drogą krajową nr 2 (należącą do sieci TEN-T) oraz drogą wojewódzką nr 812. Realizacja inwestycji pozwoli usunąć zatory komunikacyjne, pojawiające się na skrzyżowaniach leżących w ciągu drogi, dzięki czemu usprawni powiązania komunikacyjne w obszarze funkcjonalnym miasta i tym samym przyczyni się do poprawy spójności komunikacyjnej w północnej części regionu. Znaczącej poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu, dzięki wykonaniu odwodnienia inwestycja wpłynie również dodatnio na środowisko.
Pozostałe artykuły

Ekologiczne pompy ciepła już w czerwcu
2020-01-14

Prezydent Michał Litwiniuk podpisał umowę na dostawę i montaż pomp ciepła do c.w.u. na terenie Miasta Biała Podlaska. Zadanie zrealizuje firma DAJK P.H.U. Maciej Kańczugowski. 

Orszak Trzech Króli
2020-01-14

Przejście orszaku Trzech Króli ulicami Białej Podlaskiej to piękna tradycja. Kolorowy i rozśpiewany pochód przypominający przybycie trzech mędrców ze wschodu do Betlejem wyruszył z parafii św. Michała Archanioła na plac Wolności. Tam obejrzeliśmy jasełka przygotowane przez dzieci i młodzież. Prezydent Michał Litwiniuk dziękował mieszkańcom za udział i wspólne kolędowanie.

Oficjalne przekazanie nowej ulicy Koncertowej i ronda na ul. Witoroskiej
2020-01-02

Ulica Koncertowa i rondo na ul. Witoroskiej już oficjalnie otwarte. To bardzo ważna, zwiększająca komfort i bezpieczeństwo inwestycja o wartości ponad 8 350 000 zł, z czego 4 400 000 zł to dofinansowanie Z Funduszu Dróg Samorządowych. Podczas uroczystości otwarcia prezydent Michał Litwiniuk podkreślił istotne wsparcie wicewojewody Roberta Gmitruczuka.

Jak chronić gospodarstwo przed wirusem HPAI?
2020-01-02

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Główny Lekarz Weterynarii apelują o przestrzeganie zasad w celu ochrony gospodarstw przed wirusem HPAI.

Mamy dwa nowe żłobki. Prowadzi je fundacja Teresianum
2019-12-24

Dwa nowe żłobki powstały przy ul. Terebelskiej i Włoskiej. Projekt Fundacji Teresianum "Akademia Malucha" ma na celu zarówno stworzenie  placówek wychowawczo-opiekuńczych nad dziećmi do lat 4, jak i poprawę szans na zatrudnienie ich rodziców.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.