Aktualności
Ogłoszenie o naborze kart zgłoszeń do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
2022-01-19

Miasto Biała Podlaska przystąpiło do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. Wsparcie w ramach Programu finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Rozpoczęcie realizacji Programu planowane jest po zawarciu umowy z Wojewodą Lubelskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego. Termin realizacji Programu upływa w dniu 31 grudnia 2022 roku.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym,
  2. o stopniu umiarkowanym,
  3. traktowane na równi do wymienionych w pkt 1 i 2.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:
- osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
- osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
- osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Asystentem może być osoba wskazana przez uczestnika Programu. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika Programu, wskazuje go gmina/powiat, z uwzględnieniem kwalifikacji określonych w dziale IV ust. 3 pkt 1 i 2 Programu.

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:
- zaświadczenie o niekaralności,
- pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
- pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
- załatwianiu spraw urzędowych,
- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej zawiera załącznik nr 9 do Programu.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:
- 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
- 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- 360 godzin rocznie dla:
 1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystencji osobistej przyznawane są na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Osoba niepełnosprawna potrzebująca pomocy asystenta osobistego (lub jej opiekun prawny) składa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska lub pocztą tradycyjną:
- kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 (wypełnioną i podpisaną),
- kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowanego na równi do wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022,
- klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

w terminie do dnia 28 stycznia 2022 r.

Po upływie ww. terminu karty zgłoszenia będą przyjmowane/rozpatrywane wg kolejności, do wyczerpania limitu godzin/środków przewidzianych do realizacji w Programie. 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, pokój nr 4, nr telefonu: 83 344 46 14;  83 341 64 55.

 

Do pobrania:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022

Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

 

 

 

Pozostałe artykuły

Biała Podlaska bierze udział w projekcie EURE
2022-07-04

Miasto Biała Podlaska bierze udział w projekcie EURE- Effectiveness of Environmental Urban policies to improve Resources Efficiency realizowanym w ramach Programu Interreg Europa 2014 – 2020. Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie poprawy polityki miejskiej.

8. miejsce Białej Podlaskiej w rankingu „Miejsca edukacyjnych szans 2020–2021”
2022-06-23

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego chcemy się pochwalić wysokim, 8. miejscem wśród miast na prawach powiatu, jakie zajmuje Biała Podlaska w rankingu pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA „Miejsca edukacyjnych szans 2020–2021”.

Wspaniałe wieści na zakończenie roku artystycznego! Bialski Piksel z nagrodami!
2022-06-22

IX Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci "Oko Kalejdoskopu" w Poznaniu obfitował w sukcesy naszych młodych filmowców z Pracowni Grafiki Komputerowej PIKSEL działającej w Bialskim Centrum Kultury.

Wakacyjne Koncerty na Placu Wolności
2022-06-21

Wakacyjne Koncerty na Placu Wolności w Białej Podlaskiej odbywają się już od wielu lat! W każdy wakacyjny piątek będziemy mieli możliwość posłuchać różnorodnej muzyki, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Zaczynamy już 1 lipca gdzie zagra zespół Gutter Sirens.

Kolejna wygrana Chwilki!
2022-06-21

Zespół wokalny Chwilka działający w Klubie Kultury Piast Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej zajął pierwsze miejsce w finale Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Bajkowej Łęczna 2022.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.