Miejsca
Podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białej Podlaskiej - Obszar 12
Dane kontaktowe
83 341 69 05
invest@bialapodlaska.pl

Położenie

Nazwa lokalizacji - Biała Podlaska obszar 12

Miasto/Gmina - Biała Podlaska

Powiat - Biała Podlaska

Województwo - Lubelskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] -9.2100 ha (działki nr: 2005/56, 2005/66, 2005/67)

Kształt działki - Trapez

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) - Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT - Cena negocjowana na drodze przetargu publicznego

Właściciel/właściciele - Skarb Państwa (Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie)

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) - Tak

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Usługi, produkcja, składy

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz  z powierzchnią [ha] - Nieklasyfikowane

Różnica poziomów terenu [m] - 4m

Obecne użytkowanie - Nie użytkowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) - Tak (na zachodniej części działek nr 2005/56, 2005/66, 2005/67,miejscowo występuje zanieczyszczenie wód gruntowych związkami ropopochodnymi. Prowadzony jest stały monitoring stężenia substancji ropopochodnych oraz zanieczyszczenia terenu, a także zczerpywanie wód podziemnych i ich oczyszczanie)

Poziom wód gruntowych [m] - 4,4-8,0 m (badania prowadzono w roku 2001)

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) - Tak

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) - Nie

Przeszkody podziemne (T/N) - Nie

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) - Tak - zabudowania

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) - Nie

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) - Tak

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) - Bezpośredni dostęp zapewnia droga asfaltowa o szerokości 6,0-9,0m. Wewnątrz strefy znajdują się drogi asfaltowe o szerokości 5,0-9,0m.  Są w dobrym stanie technicznym.

Autostrada / droga krajowa [km] - Droga Krajowa nr 2 (odległość około 2,5km)

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km - Nie

Kolej [km] - 0,1km

Bocznica kolejowa [km] - Tak

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] - Lublin (LUZ): 120 km, Warszawa (WAW): 170 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km] - Lublin (120 km)

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N) - Nie

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] - 500m (Istnieją dwie stacje transformatorowe po obu stronach planowanej strefy)

Napięcie [V] - 400V

Dostępna moc [MW]- 1,3 MW z możliwością rozbudowy

Gaz na terenie (T/N) - Nie

Odległość przyłącza od granicy działki [m] - 500m

Wartość kaloryczna [MJ/Nm3] - 39,50 MJ/m3 

Średnica rury [mm] - 180 mm

Dostępna objętość [Nm3/h] - Bez ograniczeń

Woda na terenie (T/N) - Nie

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] - 200m

Dostępna objętość [m3/h]- 100 m3/h

Kanalizacja na terenie (T/N) - Nie

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] - 500m

Dostępna objętość [m3/24h] - Bez ograniczeń

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie - Nie (odległość około 1,3km)

Telefony (T/N) - Nie

Odległość przyłącza od granicy terenu [km] - 0,5km sieć światłowodowa

Uwagi

Bezpośrednie sąsiedztwo byłego lotniska wojskowego (aktualny status – lądowisko). Bezpośrednie sąsiedztwo międzynarodowego szlaku kolejowego z infrastrukturą bocznicy.

Osoby do kontaktu

Michał Romanowski, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, 83 341 69 76, michal.romanowski@bialapodlaska.pl.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OSTRZEŻENIA
dla mieszkańców